Thanh Phố Dục Vọng ()

Server HD
Loading server...

Thanh Phố Dục Vọng Full

Thanh Phố Dục Vọng, The Trough 2018

Phim Thanh Phố Dục Vọng Cô Thành, một thành phố thối nát đầy rẫy tội ác và tham vọng tranh giành lợi ích. Tuy nhiên đâu đó vẫn có số ít người theo đuổi lẽ phải. Trong một lần thực hiện nhiệm vụ, cảnh sát chìm Vu Thu không may động đến một nhóm tội phạm mà anh không hề biết rằng kẻ tiếp tay cho chúng từng là người đứng về phe chính nghĩa

Xem phim Thanh Phố Dục Vọng, The Trough

Mở rộng